Klicka på nedanstående länkar för att få mera information:

 

Avslutade datakurser del1 och del2  
Diplom för bästa teknisk utredningsarbete  
Ladda ner kopia på examensarbetet. Bu behöver Acrobat Reader för att kunna läsa det.